Kreatywna Edukacja Medialna

z eTwinning

Regionalna konferencja warsztatowa online

27 listopada 2021

Weź udział w konferencji "Kreatywna Edukacja Medialna z eTwinning" w dniu 27.11.2021

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowe Biuro eTwinning zaprasza nauczycieli szkół podstawowych
i ponadpodstawowych z województwa łódzkiego na bezpłatną regionalną konferencję warsztatową w formule online pt.

„Kreatywna Edukacja Medialna z eTwinning”

Sesje plenarne

Podczas sesji plenarnej zaprezentujemy w jaki sposób program eTwinning wspiera rozwój współpracy międzynarodowej między szkołami w całej Europie oraz zapewnia bezpłatny dostęp do różnych from rozwoju zawodowego dla nauczycieli – prowadząca Jolanta Gradowska, Krajowe Biuro eTwinning. FRSE.

Następnie poruszymy również ważny aspekt obecności edukacji medialnej w naszym codziennym życiu podczas wystąpienia dr Joanny Rabiegi-Wiśniewskiej, ekspertki z Instytutu Badań Edukacyjnych.

W ostatniej części sesji plenarnej zapoznamy się elementami Design Thinking i poznamy kilka sposobów na rozwijanie kreatywności u uczniów podczas pracy projektowej dzięki ekspertce z Design Thinking w szkole – pani Ewie Tomczak.

Sesje warsztatowe

W części warsztatowej uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w jednym z trzech praktycznych warsztatów, podczas którego omówimy i zaprezentujemy dobre praktyki oraz narzędzia TIK ściśle powiązane z jednym z poniższych zagadnień: 

  • Jakie z sukcesem rozwijać kreatywność i wyobraźnię u uczniów bazując na wybranych, ogólnodostępnych i bezpłatnych narzędziach TIK? Prowadząca: Edyta Bieniek – ambasadorka i trenerka programu eTwinning, nauczycielka j. angielskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krośnicy.
  • Jak przygotować uczniów do świadomego, krytycznego i wartościującego odbioru mediów oraz jak nauczyć ich rozpoznawać fake-newsy i wdrożyć metody fact-checkingowe wspomagające edukację medialną i cyfrową? Prowadząca: Joanna Waszkowska – ambasadorka programu eTwinning, nauczycielka j. polskiego w II Liceum Ogólnokształcącym im. E. Plater w Sosnowcu.
  • Jak w kreatywny sposób wykorzystać bezpłatną przestrzeń eTwinning Live / TwinSpace do nawiązywania współpracy pomiędzy szkołami oraz do realizacji projektów międzynarodowych w formule online? Prowadząca: Malwina Kordus – ambasadorka programu eTwinning, nauczycielka j. niemieckiego w Szkole Podstawowej nr 26 we Wrocławiu.

Program konferencji

  1. 09:30-11:00

    SESJA PLENARNA

    1) Otwarcie konferencji
    2) "Edukacja medialna na codzień"
    -dr Joanna Rabiega-Wiśniewska, Instytut Badań Edukacyjnych
    3) "Jak wyzwolić kreatywność i zaangażowanie uczniów?"
    - Ewa Tomczak, Design Thinking w szkole

  2. 11:00-11:15

    PRZERWA/PRZEJŚCIE DO POKOJÓW WARSZTATOWYCH

  3. 11:15-12:45

    SESJE WARSZTATOWE (wybór uczestnika)

    GRUPA 1
    "Narzędzia TIK rozwijające kreatywność uczniów"
    - Edyta Bieniek, ambasadorka eTwinning, nauczycielka j. angielskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krośnicy

    GRUPA 2
    „Detektywi Fake-Newsów"
    - Joanna Waszkowska, ambasadorka eTwinning, nauczycielka j. polskiego w II Liceum Ogólnokształcącym im. E. Plater w Sosnowcu

    GRUPA 3
    "Oswoić współpracę na odległość, czyli eTwinning Live i TwinSpace w praktyce"
    - Malwina Kordus, ambasadorka eTwinning, nauczycielka j. niemieckiego w Szkole Podstawowej nr 26 we Wrocławiu

  4. 12:45-13:00

    Podsumowanie konferencji

    Krajowe Biuro eTwinning, FRSE

Kontakt

Krajowe Biuro eTwinning

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Narodowa Agencja Programu Erasmus+

Aleje Jerozolimskie 142A

02-305 Warszawa

kontakt@frse.org.pl